Clean Seas Seafood

Australsk selskap som driver oppdrett av yellowtail kingfish i sjø, sør i Australia

Børsnotert i Australia, og planlegger nå en notering også i Oslo

Produserte 1.444 tonn i andre halvår 2020, tapte penger på driften

Har for tiden er årlig produksjon på rundt 3.000 tonn per år, men har tillatelser til en produksjon på 10.000 tonn per år

Kilde: Selskapets halvårsrapport / pressemeldinger

Mandag ble det kjent at Clean Seas Seafood ønsker en børsnotering ved Euronext Growth-listen i Oslo, i tillegg til eksisterende notering ved Australian Securities Exchange. Det er norske Sparebank 1 Markets og det australske meglerhuset Bell Potter som bistår i prosessen.

– Vi skal hente inn rundt 100 millioner kroner til å vokse, 40 – 60 millioner kroner for å betale et konvertibelt obligasjonslån og 5 millioner kroner for å kjøpe Icefresh sin innfrysningsteknologi, sa administrerende direktør Rob Gratton under en presentasjon tirsdag. Totalt blir det inntil 165 millioner kroner.

Boken er delvis dekket, opplyste selskapet. De ville ikke si hvilken kurs de forsøker å selge aksjer til, men ved børsen i Australia er selskapet priset til rundt 73 millioner australske dollar, eller rundt 470 millioner norske kroner.

Tett samarbeid med Hofseth International

Fisken yellowtail kingfish Foto: Clean Seas

Clean Seas Seafood produserer fisken yellowtail kingfish i merder i sjø. Årlig produksjon er for tiden rundt 3.000 tonn, men de har lisenser og planer til å øke til rundt 10.000 tonn per år.

Fisken har tradisjonelt hovedsakelig blitt solgt til restaurantmarkedet, men selskapet har den seneste tiden fokusert mer på dagligvarehandelen. Det skjer i stor grad gjennom en samarbeidsavtale med Hofseth International, hvor Roger Hofseth er hovedeier. Hofseth-systemet eier også rundt 10 prosent av Clean Seas.

– Hofseth har tegnet seg for aksjer som tilsvarer minst hans andel i selskapet, sier Morten Vike til IntraFish. Den tidligere Grieg Seafood-sjefen er engasjert som talsmann for Clean Seas i forbindelse med kapitalinnhentingen. Han jobber til daglig som sjef i IceFresh, et selskap som Hofseth-systemet eier.

I tillegg til Hofseth, skal de sveitsiske forvaltningsmiljøet Bonafide også ha tegnet seg for aksjer i emisjonen. De er største eier i Clean Seas i dag.

Taper penger

Clean Seas selger for tiden fisken sin for rundt 15,5 australske dollar per kilo, mens driftskostnadene er rundt 20,3 dollar kiloen. Begge er påvirket av koronapandemien, som ifølge selskapet har gitt dem lavere salgspriser og høyere produksjonskostnader.

På sikt venter selskapet kostnader ned mot 12,5 dollar kiloen, som konsekvens av økte volumer.

Ifølge finansdirektør David Brown. Dagens produksjonskostnad er rundt 20,3 dollar kiloen, mens den var 17,1 dollar før korona.

– Vi er overbevist om at vi kan få ned kostnadene, sa Brown.

Pandemien med stengte restauranter gjorde også at selskapet skrev ned verdien av over 1.600 tonn fisk, som de solgte billig til dagligvarehandelen.

En australsk dollar er verdt rundt 6,43 norske kroner.

Ser stort potensial

Australia er det største markedet for Clean Seas Seafood, etterfulgt av Europa.

– Vi ser at det er stort potensial for å øke bevisstheten og forbruket av denne arten, sa konsernsjef Gratton.

Ifølge ham spiser innbyggerne i Australia i snitt 80 gram yellowtail kingfish per år.

– Det tilsvarer rundt ett måltid annethvert år. Det er et enormt potensial for å øke konsumet, mener Gratton.

Selskapet produserer fisk av ulik kvalitet – en gruppe de kaller restaurantfisk som produseres over tre somre og to vintre. Den andre, fisken for dagligvarebransjen, produseres over to somre og en vinter. På vinteren vokser fisken knapt, men selskapet mener det er en viktig periode for at fisken skal få riktig kvalitet.