Konflikten mellom eksportselskapet Coast Seafood i Måløy og Blom Gruppen fortsetter. Coast eier 34 prosent av Blom Fiskeoppdrett, mens Blom Gruppen eier 66 prosent.

Blom Gruppen og Ola Braanaas' Firda Seafood inngikk i mars et eiermessig og driftsmessig samarbeid – noe Coast ble informert om via media.

Torsdag kveld klokken 21:10 sendte Coast-sjef Sverre Søraa ut en pressemelding om at de torsdag varslet konkurransetilsynet om «bekymringsverdige forhold».

I et brev skrevet av Søraa og advokat Beret Sundet i BAHR ber de om at Konkurransetilsynet igangsetter undersøkelser av samarbeidet mellom de to aktørene.

Søraa skriver blant annet at de er varslet om at Ola Braanaas vil bli valgt inn som styremedlem i Blom Fiskeoppdrett, med hans advokat Mons Alfred Paulsen som personlig varamedlem.

– Det er oppsiktsvekkende at Blom Gruppen legger opp til å velge inn to personer fra Firda til styret i Blom Fiskeoppdrett. Firda er en konkurrent i oppdrettsnæringen. Braanaas og Paulsen kan derfor ikke få konkurransesensitiv informasjon om Blom Fiskeoppdrett. I praksis vil det da ikke være mulig for Braanaas og Paulsen å fungere som styremedlemmer i Blom Fiskeoppdrett hvis konkurranseloven skal overholdes. For mange av styresakene vil inneholde konkurransesensitiv informasjon, heter det i brevet.

De mener at dette er brudd på konkurranselovens § 10 som går på at «det er forbudt for foretak å samarbeide på en måte som begrenser konkurransen».

– Vi har forsøkt å ha en konstruktiv tilnærming til Bloms gjentatte brudd på aksjonæravtalen og den måten Blom-familien har ødelagt aksjonærverdier i Blom Fiskeoppdrett de siste årene. Når de nå både bryter konkurranseloven og aksjonæravtalen på en gang har vi fått nok. Dette kan ikke få lov å fortsette. Vi ber nå Konkurransetilsynet om å gripe inn og stoppe dette så snart som mulig og vil også forfølge bruddene på aksjonæravtalen rettslig, sier Søraa i en pressemelding.

Uforstående

IntraFish har ringt og sendt flere spørsmål på epost til både Blom Gruppen og Firda Seafood Group. De har ikke svart på telefon, og ikke svart på direkte spørsmål – men sendte i natt klokken 00:08 en kort felles uttalelse på epost.

Uttalelsen er underskrevet av Ola Braanaas og Jakob Blom. Her står det blant annet at de to selskapene gjennom samarbeidsavtalen vil optimalisere matfiskproduksjon i området, med fokus på fiskehelse, kostnadsoptimalisering, effektiv drift «til det beste for begge parter i form av en planlagt samdrift».

– Som ledd i Firda sin inntreden på eiersiden er det naturlig at Firda får innflytelse i form av deltagelse i styret i Blom Gruppen og dets datterselskaper, herunder Blom Fiskeoppdrett. Vi forstår ikke kommentaren som kommer fra Coast, men understreker at Coast som 34 % aksjonær i Blom Fiskeoppdrett vil ha alle muligheter til å fremme sitt syn i selskapets styre (hvor de også er representert) og som eier, på vanlig måte, skriver Braanaas og Blom.

Videre skriver de at de alltid har forholdt seg lojalt og korrekt til aksjonæravtalen med Coast.

– De konkurranserettslige forhold som det er opplyst om i pressen fra Coast stiller Firda og Blom Gruppen seg uforstående til, men vil komme tilbake til dette hvis og når vi får anmodning om å kommentere dette.