– Klagen på avslag på søknaden om fornyelse av visningstillatelse tas ikke til følge, skrev Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i et vedtak datert 28. juli.

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages – men det kan anlegges søksmål, noe selskapet planlegger å gjøre.

– Vi er skuffet og overrasket over vedtaket, og forbereder et søksmål mot departementet. Utover det har vi ingen kommentar, sier advokat Arne Johansen i Advokatfirmaet Kvasstind i Sandnessjøen. Han er advokat for Seløy Sjøprodukter i denne saken.