Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for Fiskeridirektoratet i søknader om utviklingstillatelser, og vedtak i departementet er vanligvis endelige. En ekstraordinær situasjon kan imidlertid gi unntak fra denne reglen.

– Vi har sendt ut forhåndsvarsel om at noen vedtak kan bli omgjort. Det er alminnelig og korrekt saksbehandling, der vi hegner om grunnleggende prinsipper for behandling av saker, som forutsigbarhet og avklarte spilleregler, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en melding onsdag.

Vedtakene om forhåndsvarsel kommer som følge av at Sivilombudet i sommer kom med krass kritikk av saksbehandlingen i departementet.