Salmar har nylig gjennomført et oppkjøp av NTS, selskapet i Rørvik som eide hele Salmonor og hadde kontrollerende aksjeposter i Frøy og Norway Royal Salmon (NRS).

Etter at Helge Gåsø aksepterte å selge sine aksjer, og Salmar dermed kom over 90 prosent eierskap, gjennomførte selskapet en såkalt tvangsinnløsning av resterende aksjer. Men alle aksjene kom ikke med – i alle fall ikke 10.000 aksjer som Guntvedt Holding kjøpte 3. januar, dagen som Salmar besluttet å gjennomføre tvangsinnløsning av alle NTS-aksjer de ikke allerede eide.