Det landbaserte lakseselskapet som er børsnotert i Oslo har over mange år jobbet med å realisere et RAS-anlegg for lakseproduksjon litt sør for Shanghai i Kina. Nå er det full byggeaktivitet på tomten, og produksjonsstart nærmer seg.

– Vi er klare for innsett av egg i klekkeriet i februar, sa styreleder Ragnar Joensen under en webcast torsdag.

Byggingen ble litt forsinket som følge av en tyfon og kraftig regn i august, men forsinkelsen er hentet inn – og det går bra, meldte han.