Det har vært travelt hos Lerøy Midt og for daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen etter NRK-oppslaget onsdag. Medieinteressen har vært påtagelig.

– Vi ser alvorlig på avvikene og de funnene som ble gjort under Mattilsynets tilsyn hos vår tjenesteleverandør «Seivik», skriver Larssen i en epost til IntraFish som har stilt en rekke spørsmål.

Han skriver at Lerøy leier inn mindre slaktefartøyer til små slakteuttak der mindre mengder fisk skal tas ut til ordinært slakt, eller til uttak av svekket fisk.