– Lønnsomheten i 2022 er negativt påvirket av restruktureringskostnader, kostnader fra høy inflasjon og engangsavsetninger, skriver leverandørselskapet Akva Group i sin årsrapport.

For første gang på flere år tapte konsernet penger på driften, tross en økning i omsetningen. Fasit endte med en omsetning på 3,38 milliarder kroner, og et driftsresultat på -56,5 millioner kroner.

– Akva Group gikk inn i 2022 med optimisme, en solid ordrebok og utsikter til mange nye, spennende prosjekter. Vi opplevde imidlertid en rekke motvinder når det gjelder kostnader gjennom året, heter det i årsrapporten.

Akva Group
  • Har hovedkontor på Klepp.
  • Har virksomhet i 11 land.
  • Omtrent 1500 ansatte, halvparten av dem i Norge.
  • Børsnotert, og har holdt på som selskap i over 40 år.
  • Er blitt verdens største leverandør i havbruksnæringen.
  • Selskapets tre hovedområder er tradisjonell oppdrett i sjø, landbasert og det digitale.

Selskapet skriver at krigen i Ukraina førte til økte kostnader til frakt og energi, samt oppgang i generelle råvarepriser. I tillegg tok selskapet tap på 65 millioner kroner knyttet til enkelte prosjekter, både i sjø og på land.

På kort sikt har også grunnrenteskatten i Norge påvirket selskapet negativt, særlig i postsmolt-segmentet, opplyses det.

I tredje kvartal innførte selskapet et kostnadsprogram, med mål om å redusere årlige kostnader med 100 millioner kroner. Dette skal skje blant annet med en restrukturering av den divisjonen som leverer utstyr og tjenester til landbasert fiskeoppdrett. Ved utgangen av året var rundt 70 prosent av kostnadsbesparelsene oppnådd, opplyses det.

– Godt posisjonert

Akva Group mener at de er godt posisjoner for en lønnsom vekst.

– Vi har en solid ordrebok og en sunn finansiell posisjon som skaper grunnlaget for å levere vår organiske vekststrategi, heter det i årsrapporten.

Høye laksepriser gir muligheter, mener selskapet. Det har et mellomlang finansielt mål om en omsetning på 4,0 milliarder korner, og et driftsmargin på minst 8 prosent.

– Min rolle er å sikre at vi tar gjør de riktige prioriteringene og gjennomfører vår innovative agenda som er best for Akva, våre kunder, aksjonærer og andre interessenter, skriver konsernsjef Knut Nesse i rapporten.

I 2022 fikk ledergruppen i selskapet følgende avlønning:

1) Kristian Botnen fikk stillingen i august 2022

2) Glenn Mo, Maren Hognestad Sunde og Ståle Økland ble en del av toppledelsen etter endringer gjort i juni 2022

3) Andrew Campbell gikk av i november 2022

4) Erlend Sødal sluttet i stillingen sin i juni 2022

Ingen av de i ledelsen fikk noe bonus for 2022.