– Koronapandemien, med nedstenginger og store endringer i markedene, gjorde 2020 til en reell stresstest for Lerøys verdikjede. Den besto testen og vel