Lakseoppdrettere fikk i år en ny skatt – en grunnrenteskatt på 25 prosent for verdiskapingen som skjer i sjø. Men også i 2022 fikk de en kraftig skatteskjerpelse, i form av høyere verdifastsettelser av tillatelser.

En gjennomgang DN/IF har gjort av utvalgte store eiere av lakseselskaper, viser at de i sum fikk en økning i skattemessige formuer på over 40 prosent fra ligningsåret 2021 til 2022.

Størst oppgang i absolutte tall hadde Salmar-eier Gustav Magnar Witzøe (30). Han økte formuen sin med 6,7 milliarder kroner.