Torskeoppdrett kan være i ferd med å få en ny vår, men noen små egg skaper stor frustrasjon. Tilgang til rogn og settefisk er en flaskehals, og staten sitter med en sentral rolle.

All fisk starter som rogn, som klekkes til yngel før den blir settefisk og til slutt matfisk. Starten på denne verdikjeden er skjør, og i sommer toppet det seg med en omlegging av salget, som ble gjort gjennom en auksjon.

– Det var en veldig skadelig og uheldig prosess.