I 2021 omsatte selskapet for 1,26 milliarder kroner og tjente 579 millioner kroner på driften. Det gir en driftsmargin på hele 45,8 prosent, som faktisk er marginalt ned fra året før da den var 48,4 prosent.

- Pharmaq har fortsatt en ledende posisjon i alle laksemarkeder, samt en sterk tilstedeværelse i bass og bream-markedene rundt Middelhavet. Veksten i omsetning i 2021 reflekterer at laksemarkedet i snitt vokste med 3 prosent i kombinasjon med høyere etterspørsel etter vaksiner mot ILA og SRS, skriver selskapet i sin årsrapport.

Markedet rundt Middelhavet har bedret seg etter pandemien, opplyses det.

Selskapet opplyser også at det har hatt suksess med løsninger mot lakselus i Chile.

Investeringer i nye markeder

Pharmaq opplyser at det har jobbet med å utvikle nye vaksiner til markedene for fiskene tilapia og pangasius i Latin-Amerika og Asia.

- Mange er disse markedene er fortsatt ikke industrialiserte, og står i dag for en liten andel av Pharmaqs omsetning. Samtidig anses de å ha stort potensial som følge av økt fokus på fiskehelse og bruk av forebyggende tiltak fremfor antibiotika. Dette er drevet av en generell økning i konsumet av protein og økt fokus på bærekraftig fiskeoppdrett, skriver selskapet i sin årsrapport.

Størst i Chile

I notene til regnskapet opplyser selskapet hvordan salget var fordelt på land. De største markedene i 2021 var:

  • Chile 552,3 millioner kroner
  • Norge 471,4 millioner kroner
  • Storbritannia og Irland 76,9 millioner kroner
  • Landene rundt Middelhavet 58,3 millioner kroner

Fordelt på forretningsområder var omsetningen som følger;

  • Fiskevaksiner 1.030 millioner kroner
  • Fiskebehandlingsmidler 181 millioner kroner
  • Bedøvelsesmiddel til fisk 12 millioner kroner
  • Utstyr for vaksinering 1 million kroner

Selskapet hadde 213 årsverk i 2021, nøyaktig like mye som i 2020.

Pharmaq ble startet i Overhalla i Nord-Trøndelag, hvor det fortsatt er fabrikk og kontor. Det var først eid av de ansatte. En periode var Orkla sammen med Kverva hovedeiere, før fondet Permira ble hovedeier (i 2013). I 2015 ble selskapet solgt til det amerikanske legemiddelkonsernet Zoetis for 765 millioner dollar, som fortsatt eier selskapet.

Pharmaq, tall i millioner kroner

2021 2020 Endring
Omsetning 1 264,1 1 187,5 6,5 %
Driftsresultat 579,3 575,0 0,7 %
Resultat før skatt 544,0 612,0 -11,1 %
Nettoresultat 422,6 478,6 -11,7 %
Driftsmargin 45,8 % 48,4 % -5,4 %