Det landbaserte anlegget Ecofisk, som er under prosjektering i Espevik i Tysvær kommune, har sikret seg genetikk fra oppstarten gjennom en femårs avtale med Benchmark Genetics Norway.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Leveringsavtalen har oppstart i første kvartal 2023 og vil utgjøre over 25 millioner rognkorn årlig når anlegget er fullt utbygd. Benchmark Genetics skal også bidra med teknisk kompetanse både i prosjektfasen, og når smolt og matfiskanlegget er kommet i drift.

– Vi har signert rognavtale på et tidlig tidspunkt fordi vi er opptatt av biosikkerhet og ønsker å sikre oss en av de viktigste innsatsfaktorene til anlegget. Dessuten begynner jo oppdrettssyklusen med rogn, og etter planen skal det første innlegget skje i løpet av første kvartal 2023, sier daglig leder i Ecofisk Bjørn Inge Staalesen.

25 millioner rognkorn i året

Ifølge meldingen er et moment i avtalen at Benchmark skal dele kompetanse og erfaringer med Ecofisk i prosjekterings- og oppstartsfasen for å sikre at anlegget blir optimalt designet for en biosikker produksjon med høy dyrevelferd.

– Når vi er i full drift skal vi legge inn i overkant av 25 millioner rognkorn i året. Det sier seg selv at vi vil ta inn rogn gjennom hele året, også sommerstid. Benchmark sin leveringsdyktighet på off-season rogn har også vært en viktig faktor i valg av dem som vår samarbeidspartner, sier Staalesen.

Geir Olav Melingen, kommersiell direktør i Benchmark Genetics har stor tro på at Ecofisk vil lykkes med både finansiering og gjennomføring av sine planer, ifølge meldingen.

Geir Olav Melingen er kommersiell direktør i Benchmark Genetics. Foto: Benchmark

– Anlegget legger opp til stor fleksibilitet med både post-smolt og helsyklus landbasert produksjon. Dette syntes vi er spennende, da det også vil utfordre genetikken siden deler av produksjonen skal settes ut i sjø den siste fasen, mens den andre delen av produksjonen skal gå på land hele livsfasen. Da må vi sikre at rogna vi leverer har de beste genetiske egenskapene tilpasset de ulike miljøene den skal vokse i, påpeker Melingen i meldingen.

Ecofisk
  • Det landbaserte anlegget er under prosjektering i Espevik i Tysvær kommune
  • Prosjektet har fått tildelt konsesjon på opptil 20 millioner post-smolt (0,5 – 1 kg) og/eller opptil 8 millioner matfisk (5kg), med en total produksjon på 40.000 tonn.
  • Byggeprosessen forventes å ta cirka åtte år og det vil bli trinnvis utbygging
  • Fullt utbygget vil anlegget gi 100 nye arbeidsplasser.
  • Anlegget skal bygges på en 300-mål stor, ferdigplanert tomt som tidligere huset et steinknuseverk. Det betyr at anlegget ikke vil påføre naturen nye inngrep. Til tomten er det allerede en dypvannskai som skal benyttes til utskipning av post-smolt og etter hvert matfisk.
  • Vannet skal hentes fra 80 m dyp i Hervikfjorden og benyttes både til ferskvannsproduksjon (osmosebehandlet), og som sjøvann til påvekst. Dette betyr at anlegget ikke behøver en egen ferskvannskilde.
  • Akva Group skal stå for teknologien til RAS-anlegget. Selskapet er også en av eierne sammen med investorene Jakob Hatteland, Bjørn Apeland m.fl.
Kilde: Ecofisk