Eide Fjordbruk økte inntektene og senket utgiftene i 2021 sammenliknet med 2020. Det kommer frem av selskapets årsregnskap.

Selskapet hadde en omsetning på 837 millioner kroner i 2021, som er opp fra 812 millioner kroner året før. Årsresultatet endte på 94 millioner kroner, som er opp fra 76 millioner kroner i 2020.

– Hovedårsaken til økningen i resultat og omsetning skyldes økt slaktevolum, og styret og ledelsen er svært godt fornøyde med årets resultat, skriver styret i årsberetningen.

– Dramatisk for regionen

Under emnet «risiko» skriver styret at den politiske risikoen blant annet knytter seg til uforutsigbare rammevilkår og potensielle nedtrekk i produksjonen som følge av trafikklyssystemet.

– Styret vurderer at den politiske risikoen for oppdrettsvirksomhet i åpne merder i Norge generelt og Vestland spesielt er høy.

I starten av juni offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet trafikklysene for 2022. Der fikk produksjonsområde 3 og 4 rødt lys, som betyr et nedtrekk på seks prosent. Eide Fjordbruk driver lakseoppdrett i begge produksjonsområdene.

– Dette er dramatisk for regionen. Det er nedtrekk som påvirker produksjonen, noe som får konsekvenser for arbeidsplasser, slakteri og videreforedling, sa daglig leder Sondre Eide til Intrafish i juni.

Eide Fjordbruk driver med oppdrett av laks og ørret. Selskapet har sitt hovedkontor i Eidestøa i Bjørnafjorden kommune og er datterselskap i Eide-konsernet. Eide Fjordbruk Holding er morselskapet.

Eide Fjordbruk har 44 hel- og deltidsansatte, hvorav åtte er kvinner.

Årsregnskap Eide Fjordbruk (Tall i millioner):

Eide Fjordbruk 2021 2020 Endring
Omsetning 837,6 812,4 3,1 %
Driftsresultat 129,9 94,8 37,0 %
Resultat før skatt 120,4 94,9 26,9 %
Årsresultat 94,2 76,4 23,3 %
Driftsmargin 15,5 % 11,7 % 32,9 %