Eidsfjord Sjøfarm AS

Eidsfjord Sjøfarm er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har totalt 35 ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms. Administrasjonen og tilvekstsenteret er lokalisert i Holmen Industriområde, Sortland.

Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 18.500 tonn laks.

Eidsfjord Sjøfarm har de siste årene investert i nye fôrflåter og arbeidsbåter, og har nylig flyttet inn i et moderne tilvekstsenter.

Det går fram av en melding fra Fiskeridirektoratet.

Eidsfjord Sjøfarm har fått tilsagn om 5.175 tonn maksimalt tillatt biomasse, fordelt på seks utviklingstillatelser à 780 tonn og én utviklingstillatelse à 495 tonn. Tillatelsene gis med en varighet på 10 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt, opplyser direktoratet i sin melding.

Langt lerret å bleke

Eidsfjord Sjøfarm AS søkte opprinnelig om 17 utviklingstillatelser til sitt prosjekt Eidsfjord Giant i 2017. Fiskeridirektoratet avslo imidlertid søknaden i 2018, noe Eidsfjord Sjøfarm klagde på.

I februar i år valgte klageinstans Nærings- og fiskeridepartementet å oppheve Fiskeridirektoratets vedtak. I direktorates melding går det fram at «etter en konkret helhetlig vurdering av konseptet kom departementet under tvil frem til at kravet til betydelig innovasjon er oppfylt».

Saken ble så sendt tilbake til Fiskeridirektoratet for en ny vurdering av øvrige tildelingsvilkår. Fiskeridirektoratet opplyser i meldingen at de har vært i dialog med søker vedrørende oppdatert status for prosjektet og målkriterier.

I går ble saken avgjort og Eidsfjord Sjøfarm får altså tilsagn om 7 utviklingstillatelser.

Vedtaket er fattet med følgende vilkår: 

  • Det er en forutsetning for å ta tilsagnet i bruk at lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt. 
  • Utviklingstillatelsene skal drives i henhold til søknad og det som er beskrevet i vedtaket her.
  • Tillatelsene kan kun benyttes i Eidsfjord Giant. Dette gjelder frem til eventuell konvertering, jf. laksetildelingsforskriften § 23c. 
  • Biomasse fra utviklingstillatelsene kan ikke benyttes på lokaliteter som ikke er klarert for utviklingstillatelser. Utviklingstillatelser er tillatelser som er tildelt til særlig formål, og kan ikke inngå i en selskapsbiomasse med ordinære kommersielle matfisktillatelser, eller i konsernbiomasse, jf. akvakulturdriftsforskriften § 47 flg.

Slik fungerer konseptet

Konseptet Eidsfjord Giant beskrives som en fast forankret skrogkonstruksjon med tette fiskekar som er åpne i toppen, men under tak. Skrogkonstruksjonen er 270 meter lang, og 42 meter bred, og skal inneholde seks kar med diameter på 35 meter og dybde på 12 meter.

Det er planlagt å hente vann fra variabel dybde under lusebeltet, og bruke elektrofilter for å hindre lakselus og andre parasitter i inntaksvannet. Organisk avfall skal samles opp, tørkes og transporteres til land.

Formålet med den lukkede konstruksjonen er ifølge Eidsfjord Sjøfarm at miljøet i karene kan optimaliseres for å gi økt tilvekst. Konseptet er et postsmoltanlegg hvor smolt settes ut og fôres til fisken når en størrelse på 2,6 - 2,7 kg, før den flyttes over i konvensjonelle anlegg.

Skroget skal ha en gjennomgående dobbeltbunn som fungerer som ballasttanker. Videre skal skroget være utrustet tilsvarende et standard skip, og være tilrettelagt med fasiliteter til et mannskap på fem personer.

IntraFish har vært i kontakt med Knut R. Holmøy, sjef i Holmøy Maritime, som Eidfjord Sjøfarm er en del av. Han forteller at selskapet de neste dagene vil gå gjennom tilsagnet som er gitt i dag.