Det vil si, tallene til Coast Seafood i Måløy er ennå ikke offentlige. Men i 2019 gikk Seaborn forbi Coast i omsetning.

I 2020 holdt Seaborn omsetningen omtrent uendret på 5,7 milliarder kroner. Driftsresultatet falt 33 prosent til 50,7 millioner kroner, viser tall som fredag ble offentliggjort i Foretaksregisteret.

– Vi har vært i en pandemi som har gitt utfordringer, men Seaborn har mestret det godt. Jeg er svært imponert over hvordan de ansatte har håndtert situasjonen, sier Frank Yri til IntraFish. Han er storeier og kommersiell direktør i selskapet.

Yri er strålende fornøyd både med fiskesalget og fisket.

– Jeg er faktisk på laksefiske i hjemtraktene mine i Nordfjordeid. I natt fikk jeg to laks på 3–5 kilo, sier han.

Fiskene ble tatt på flue, og satt ut igjen.

– Jeg fisker kun med flue, bedyrer han.

Påvirket av korona

Som resten av verden, ble naturligvis også Seaborn påvirket av koronapandemien i 2020.

Selskapet skriver blant annet at det har vært utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden.

– Personalfunksjonen har samarbeidet med verneombudet for å dempe de negative konsekvensene av den unormale arbeidssituasjonen. Våre ansatte berømmes for deres bidrag til nødvendig smittevern og forebyggende HMS-arbeid, skriver styret i sin beretning.

Pandemien har også påvirket markedet.

– Den pågående pandemien har medført at flere av våre kunder har redusert etterspørselen etter selskapets produkter. Dette gjelder spesielt for cruisenæringen. Samtidig har vi opplevd økende etterspørsel fra dagligvaremarkedet, som i stor grad har kompensert for svikten i etterspørselen fra øvrige kundesegment.

Yri sier at prisene falt, men at volumet økte.

– Igjen må jeg berømme de ansatte som snudde rundt på strategier og klarte å øke salget i 2020. Det står det respekt av.

Så langt i år har butikken gått bra.

– Veksten fortsetter. Vi har en målsetning om å nå et salg på 100.000 tonn, noe som er innen rekkevidde. Vi har nye markeder, og de gamle markedene er på vei tilbake.

Flere ansatte

Det var ansatt 49 årsverk i konsernet i fjor, opp fra 40 året før. Sykefraværet var lavt, kun 93 sykefraværsdager ble registrert.

– Dette er en økning i antall ansatte på 23 prosent, som følge av at selskapet har en plan om vekst, skriver styret.

Yri er stolt over at selskapet økte antall ansatte i pandemiåret.

– Ja, det er vel i stor kontrast til mye av næringslivet generelt?

– Vi selger mat. Det vil det alltid være behov for, men det gjelder å treffe folket der de er.

Ved årsskiftet var bokført egenkapital i konsernet på 199,8 millioner kroner mens langsiktig gjeld var 3,7 millioner kroner.

Eies hovedsakelig av oppdrettere

Alex Vassbotten er styreleder i selskapet. Han er også største eier gjennom Bru Eigedom som eier 25 prosent av selskapet. Frank Yris selskap Yri Invest er nest største aksjonær med 18,8 prosent.

Ellers er det en rekke lakseoppdrettere på aksjonærlisten. Her finner vi navn som Osland Havbruk, Salmonor, Eidsfjord Sjøfarm og Drageid Laks.

Daglig leder Dag Aksnes hadde ifølge regnskapets noter en lønn på 2,4 millioner kroner. Han eier også 5,0 prosent av selskapet.

Seaborn as (konsern), tall i millioner kroner:

2020 2019 Endring
Omsetning 5 678,2 5 630,1 0,9 %
Driftsresultat 50,7 75,7 -33,0 %
Resultat før skatt 42,8 67,7 -36,8 %
Nettoresultat 33,3 52,4 -36,5 %
Driftsmargin 0,9 % 1,3 % -33,6 %