Det meste i norske medier har naturligvis handlet om valget. Både fiskeri- og havbruksnæringen er til dels betydelig politisk styrt, så nytt storting og regjeringen vil få følger. Co₂-avgift for fiskeflåten,