Korreksjon mandag 3. januar kl 15:15: I den opprinnelige tabellen var det noen feil i kursutviklingen for selskapene som var blitt notert i løpet av året. Dette fordi vi kom i skade for å ta utgangspunkt i sluttkurs første noteringsdag, og ikke noteringskursen. Forskjellen gir størst utslag i aksjer som faller eller stiger mye første noteringsdag. I vår første oversikt var det størst feil i utviklingen for Måsøval, Nordic Halibut og Statt Torsk som alle tre steg mye første noteringsdag, og dermed hadde bedre utvikling i 2021 enn vi først skrev. IntraFish beklager feilen.

Til tross for koronapandemien ble 2021 et meget sterkt børsår. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg hele 22,9 prosent, mens sjømatindeksen steg «kun» 9,5 prosent og gjorde det dermed relativt sett dårlig.

Blant sjømataksjene var det stort sprik i laget. Over halvparten av dem falt i verdi, mens kun fire av dem steg mer enn hovedindeksen – blant dem to islandske lakseselskaper.

Bewi gjorde det best av alle aksjene vi har definert som sjømataksjer. Om du kjøpte Bewi-aksjer for 500.000 kroner ved inngangen av 2021, ville de være verdt 1,6 millioner kroner nå. Kjøpte du derimot Atlantic Sapphire-aksjer for samme beløp, ville verdien nå kun være 180.500 kroner.

Startet med fiskekasser

En må strekke definisjonen av sjømataksjer ganske betydelig for å inkludere Bewi i oversikten. Selskapet ble i sin tid startet av Sven Bekken og Gustav Witzøe på Frøya – derav navnet Bewi.

I begynnelsen produserte selskapet utelukkende fiskekasser i EPS (på folkemunne kalt Isopor), men det er med årene blitt en rekke nye produkter. I løpet av året kjøpte også selskapet opp konkurrenten Jackon, som er store på byggisolasjon.

I dag har Bewi 44 anlegg i en rekke land. Selskapet har rundt 2.000 ansatte, og setter stadig nye omsetningsrekorder. Emballasjedivisjonen, som blant annet omfatter fiskekasser, står nå for under halvparten av omsetningen i konsernet.

Dårlig for landbasert – med ett unntak

De landbaserte lakseselskapene utmerker seg negativt i 2021, med til dels betydelige aksjekursfall. Det største av dem, Atlantic Sapphire, falt hele 64 prosent i løpet av året.

Selskapet har hatt en rekke negative hendelser, både med massedød av fisk, samt en brann i Danmark som gjorde at anlegget ble omtrent totalskadet.

I USA har selskapet tidligere i år hatt problemer med å få tak i nok oksygen som følge av stor etterspørsel fra sykehus som behandlet koronapasienter.

Selskapet har i sine nyeste månedsrapporter meldt om stabil produksjon, selv om det har vært noen utfordringer med kjønnsmoden fisk.

Proximar Seafood, som bygger et landbasert anlegg i Japan, har falt betydelig som følge av usikkerhet rundt finansieringen av anlegget. I begynnelsen av november meldte selskapet at det hadde sikret et langsiktig lån for å finansiere anlegget.

De landbaserte selskapene Nordic Aqua Partners, Andfjord Salmon og Gigante Salmon har også falt i kurs.

Samtidig har Salmon Evolution, som bygger et landbasert lakseanlegg utenfor Molde, steget 23 prosent i år. Selskapet har gjennom året kjøpt en settefiskprodusent, inngått avtale om sammen med en partner å bygge et anlegg i Sør-Korea, samt skaffet seg mer banklån.

Salmon Evolution skal i løpet av første kvartal sette den første fisken inn i anlegget sitt.

Tror på bedre utvikling i 2022

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets tror at 2022 blir et bedre år for sjømataksjene.

– Da vil vi nok se effektene av fortsatt gjenåpning av samfunnet, kombinert med lav tilbudsvekst for laks. Jeg mener at det er god oppside for sjømataksjene fremover, sier Bakken.

Kostnadsøkningene i lakseproduksjonen gjør at det «lugget litt i år», ifølge Bakken.

– I tillegg har prisene kanskje ikke vært like gode som antatt. Jeg mener at prisene har vært gode, gitt den sterke økningen i eksportvolumene vi har sett fra Norge. Etterspørselen i markedet har vært bra, sier han.

– Overraskende svak utvikling for Mowi-aksjen

Bakken er ikke overrasket over at landbaserte aksjer generelt har gjort det dårlig.

– Det gjelder egentlig alle selskaper som har inntjeningen sin litt frem i tid, ikke bare landbaserte lakseaksjer. I tillegg har produksjonsproblemene til Atlantic Sapphire påvirket de andre negativt.

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets Foto: Anders H. Furuset

Han tror 2022 blir et veldig spennende år for landbasert lakseproduksjon.

– Både Salmon Evolution og Andfjord Salmon skal sette fisk i anleggene sine i første halvår, og Nordic Aqua Partners skal sette egg i sitt anlegg.

Bakken er ikke overrasket over at de islandske selskapene har hatt god kursutvikling.

– Det er en region hvor en fortsatt kan vokse. I tillegg har selskapene levert greie resultater.

Han ser stor oppside i Bakkafrost-aksjen, som falt rundt 5 prosent i år.

– Problemene i Skottland har vært større enn antatt. Det tar tid å fikse, men selskapet vil klare det. I tillegg hadde de nylig litt problemer også på Færøyene, som tynget kursen.

Analytikeren mener at Mowi, som steg 11 prosent i år, fikk ufortjent lite uttelling.

– Selskapet er den eneste store lakseprodusenten som har lavere kostnader i Norge i 2021 enn i 2020. Norge er den viktigste regionen deres, og det er overraskende at aksjen ikke steg mer. Ja, det har hatt noen utfordringer i Canada, men Canada utgjør en liten del av totaliteten for Mowi, avslutter Bakken.

Listen

Tabellen under viser utvikling så langt i år (per onsdag 29. desember ca klokken 11) samt markedsverdi i milliarder kroner. For selskapene som ble notert i løpet av året er det oppgitt kursutvikling siden noteringen - se dato for notering i kolonnen helt til høyre.