Det kommer frem i en pressemelding fra Europakommisjonen.

Selskapene det gjelder er Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi og Salmar. I meldingen heter det at Europakommisjonen anser at selskapene har brutt EU-regler med å samarbeide i markedet for spotsalg av norsk laks i EU.

Europakommisjonen merker at dette gjelder i perioden 2011 til 2019, der de ifølge EU har samarbeidet og utvekslet kommersiell sensitiv informasjon relatert til salgspriser, tilgjengelig volum, salgsvolum, produksjonsvolum og produksjonskapasitet. I tillegg til andreprisfaktorer, heter det i meldingen fra kommisjonen.

Meldingen fra Europakommisjonen er en foreløpig vurdering, og dermed et første steg inn til at det formelt blir startet en etterforskning på om EU-regler er blitt brutt av selskapene. Selskapene skal nå få muligheten til å svare for seg til kommisjonen. Om EU da blir stående på at de har vært et lovbrudd, kan de komme med en bot på opp til 10 prosent av selskapets årlige globale omsetning.

Dette er saken

Den 19. februar 2019 aksjonerte Europakommisjonen i flere medlemsland mot flere lakseselskap, blant annet i Skottland. Bakgrunnen for de uanmeldte inspeksjonene var bekymringer om ulovlig konkurransesamarbeid, basert på informasjon fra flere markedsaktører.

Nærmere fem år senere gikk kommisjonen ut med sin foreløpige vurdering, ofte kalt et varsel om vedtak. I meldingen heter det at Europakommisjonen anser at seks selskaper har brutt EU-regler ved å samarbeide i markedet for spotsalg av norsk laks i EU. Selskapene det gjelder er Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi og Salmar. Disse selskapene risikerer bøter på flere milliarder kroner.

Samtlige seks selskaper har uttalt seg om anklagene og sier de er uenige med kommisjonen.

Mowi bestrider

– Mowi bestrider kommisjonens foreløpige syn og karakteristikkene til den påståtte adferden på markedet for oppdrettet norsk atlantisk laks, og mener sterkt at det ikke har skjedd noen overtredelse av konkurransebestemmelsene, skriver Mowi i en børsmelding torsdag.

Selskapet opplyser at det skal gjennomgå kommisjonens uttalelse nøye og svare skriftlig.

Salmar har også kommentert meldingen fra kommisjonen:

– Salmar er sterkt uenig i Kommisjonens foreløpige vurdering og vil redegjøre for Salmars syn i et grundig tilsvar til Kommisjonen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Kommisjonens foreløpige vurdering er at det kan ha funnet sted et brudd på EUs konkurranseregler i perioden 2011-2019, relatert til spotsalg til EU av fersk, hel oppdrettslaks fra Norge. Kommisjonen har ikke konkludert i saken og oversendelsen av et varsel om vedtak foregriper ikke utfallet av etterforskningen, skriver Salmar i meldingen.

EU: Bekymret

Margrethe Vestager er visepresident og ansvarlig for konkurransereglene i EU.

– Konkurranse er avgjørende for å sikre at forbrukerne har tilgang til mat til rimelige priser. Vi er bekymret for at seks lakseprodusenter utvekslet kommersielt sensitiv informasjon med sikte på å begrense konkurransen på markedet, til skade for europeiske kunder. De berørte selskapene har nå muligheten til å svare på våre bekymringer, sier hun i pressemeldingen fra EU.

Danske Margrethe Vestager kommenterer anklagene fra EU mot laksegigantene. Foto: Kristian Ridder-Nielsen

Avviser bestemt

Lerøy Seafood Group svarer følgende om anklagene i en børsmelding:

– LSG vil bestemt avvise Kommisjonens anklager. LSG er dedikert til etterlevelse av konkurranselovgivningen og konkurrerer hele tiden hardt for å tilby kundene markedets beste produkter og betingelser, skriver Lerøy meldingen.

– Grieg Seafood ASA benekter enhver overtredelse av konkurranselovgivningen eller antikonkurrerende adferd fra seg selv eller noen av sine datterselskaper. Selskapet vil utøve alle sine forsvarsrettigheter, skriver Grieg Seafood i en børsmelding.

Cermaq Group skriver på egne nettsider at selskapet vil «fullt ut samarbeide med Den europeiske kommisjonen i deres etterforskning».

– Cermaq Group AS er uenig i de foreløpige funnene fra kommisjonen og vil nøye undersøke detaljene i uttalelsen om innsigelser og vurdere hvordan man skal svare, skriver selskapet, som ikke vil kommentere saken før kommisjonen har truffet en endelig beslutning.

Bremnes Seashore melder også i en pressemelding at de motstrider anklagene fra EU.

– Bremnes Seashore tilbakeviser at vi har brutt konkurranselova og er ikke kjent med noen form for konkurransevridende adferd hos oss eller noen av våre datterselskap. Vi vil gå nøye gjennom saken og fortsatt samarbeide med kommisjonen i prosessen.

Lakseaksjene faller etter meldingen fra Europakommisjonen. I skrivende stund har samtlige falt over fire prosent:

  • Salmar ned 4,4 prosent
  • Lerøy ned 5,5 prosent
  • Mowi ned 6,6 prosent
  • Grieg ned 7 prosent

I 2022 ble Mowi, Leroy, Salmar, Cermaq og Grieg enige om å betale 85 millioner dollar til amerikanske saksøkere i et gruppesøksmål. Som i EUs varsel nå gjaldt det også anklager om at selskapene hadde konspirert for å fastsette lakseprisene i det amerikanske markedet.