Europeiske foredlere er bekymret for dagens markedssituasjon etter slakting av store volumer lavkvalitets produksjonsfisk i Norge, som ikke-norske foredlere ikke har lov til å kjøpe.

I Norge blir oppdrettslaks klassifisert som superior, ordinær eller produksjonsfisk. Fisk med noen deformiteter eller sår regnes som produksjonsfisk, og det er ulovlig for norske selskaper å eksportere denne fisken uten at den foredles først.

Regelverket påvirker ikke-norske foredlere som ikke får tilgang til den billigere fisken, noe som skaper det de mener er urettferdige markedsdynamikker.