Biomar er blant verdens største laksefôrprodusenter. I Norge har selskapet to fabrikker, Karmøy og Myre i Vesterålen. Globalt har Biomar 17 fôrfabrikker, og leverer fôr til rundt 45 ulike arter innen akvakultur.

– I tiden fremover ser Biomar høyest vekst i reker, sa Biomar-sjef Carlos Diaz da Schouw & Co nylig arrangerte en såkalt kapitalmarkedsdag i København. Konglomeratet Schouw & Co eier 100 prosent av Biomar.

Toppen er nådd?

Seniorrådgiver Dag Sletmo i DNB Bank er blant dem som så opptak av presentasjonen til Diaz.