Det er høysesong for lakseslakting, og store volum som tas opp av sjøen og sendes ut av landet. Forrige uke ble det eksportert over 26.000 tonn laks, mer enn ett års norsk produksjon av saue- og lammekjøtt.

Prisene holder seg lavt på 60-tallet, så den eventyrlige inntjeningen fra andre kvartal kan oppdretterne se langt etter akkurat nå. En sammenstilling publisert av Intrafish viser at det som vanlig stort sett var virksomheter i Nord-Norge og Midt-Norge som fikk best marginer i kvartalet.