Det er opp fra 10,0 prosent som er dagens høyeste nivå på den ekstra skatten. Skatten kommer i tillegg til selskapsskatten, som på Færøyene er 18,0 prosent.

I eksisterende skattlegging er maksimal skatt på 4,5 prosent.

I en børsmelding fra Bakkafrost sendt torsdag kveld opplyses det at regjeringen nå har sendt et nytt forslag til skatt på høring.

Som Intrafish nylig skrev var det valg på Færøyene i desember, med påfølgende regjeringsskifte. Dagens regjering er en flertallsregjering, og foreslår flere trinn i modellen enn den forrige regjeringen foreslo i høst.

Normkost og normpris

Lakseskatten på Færøyene beregnes ut fra estimert driftsresultat for lakseprodusentene. En har en normkost basert på historiske kostnader. Den er satt til 39,15 danske kroner, eller rundt 59 norske kroner, per kilo.

Salgsprisen som legges til grunn er Fish Pool-indeks, på månedsbasis, og en ser på antall kilo laks slaktet den måneden. Det er lagt opp til et trinnsystem med intervaller på 5 danske kroner per kilo. Skatten i prosent starter på 0,5 prosent, øker til 2,5 prosent i neste intervall, og deretter i nivåer på 2,5 prosentpoeng til en topp på 20,0 prosent.

Dersom skatten blir vedtatt som foreslått, blir den høyeste skatten på 20,0 prosent. Den slå inn dersom lakseprisen overstiger 119 norske kroner per kilo.

Systemet er foreslått som følger, der P er Fish Pool-indeks i danske kroner, og K er produksjonskostnaden i danske kroner (den er altså satt til 39,15).

K+5 mer eller lik P mer enn K+15 gir en skatt på 5,0 prosent

K+15 mer eller lik P mer enn K+20 gir en skatt på 7,5 prosent

K+20 mer eller lik P mer enn K+25 gir en skatt på 10,0 prosent

K+25 mer eller lik P mer enn K+30 gir en skatt på 12,5 prosent

K+30 mer eller lik P mer enn K+35 gir en skatt på 15,0 prosent

K+35 mer eller lik P mer enn K+40 gir en skatt på 17,5 prosent

P mer enn K +40 gir en skatt på 20,0 prosent

Det er tre selskaper som driver lakseoppdrett på Færøyene. Bakkafrost er den dominerende med rundt 75 prosent av landets produksjon, mens Hiddenfjord (tidligere Luna) og Mowi er de andre to.

Saken er på høring til 16. mars. Den nye skatten skal tre i kraft fra og med 1. august 2023.

Sjømat Norge har tidligere bedt om at en variant av den færøyske modellen utredes også i Norge, men med visse justeringer, som at det brukes faktiske priser og ikke Fish Pool-indeksen.

4 prosent lavere inntjening?

Ifølge en oppdatering fra Pareto Securities vil de foreslåtte endringene gi Bakkafrost et nettoresultat som er rundt 4 prosent lavere enn tidligere beregnet i 2023 og 2024. Det er dersom forslaget blir vedtatt slik det ligger.

Bakkafrost-askjen faller rundt 4,5 prosent ved Oslo Børs fredag formiddag..