Eidsvaag fra Dyrvik på Frøya har en flåte frakteskip som stort sett frakter fôr til lakse- og ørretoppdrettere. Båtene inngår har siden 2019 inngått i samarbeidet Fjordfrende, som frakter fôr for de to konkurrerende selskapene Skretting og Ewos (Cargill).

Alle selskapets båter foruten en i Canada seiler i Norge. Omsetningen utenriks var 46,8 millioner kroner, opplyses det i årsregnskapet som ble offentliggjort mandag. Ifølge selskapets nettside har det en flåte på 13–16 fartøy.