Ukens nyhetsbrev sendes fra Bergen, hvor jeg har deltatt på messen Havexpo samt møtt hyggelige kolleger på kontoret vårt.

Det har vært en hektisk uke med en rekke børsnoterte selskap som har rapportert tall for første kvartal. Mowi, Lerøy, Salmar, Grieg Seafood og Akva Group er noen av dem.

Gjennomgående var omsetning og resultat rekordsterke i første kvartal. De fleste lakseprodusentene fikk omtrent dobling av resultatene sine. Nøkkelen er naturligvis de høye lakseprisene.

I aksjemarkedet handler mye om forventninger, og Salmar var blant selskapet som ikke leverte like sterke tall som ventet.