(Tabellen er oppdatert med tall fra Måsøval kl 14:45. IntraFish beklager at selskapet ikke var med i første versjon)

Høyere laksepriser trakk opp resultatet for de aller fleste selskaper og regioner i fjerde kvartal. Siden da har prisene steget ytterligere, og markedet fremover ser svært lovende ut. Uten at det fører til kakefest hos Mowi.

Samtidig truer økte kostnader på alt fra fôr til transport.

IntraFishs sammenstilling av resultatene for fjerde kvartal viser at Salmar Nord-Norge hadde det sterkeste resultatet per kilo, med 24,5 kroner etterfulgt av Mowi Nord-Norge med 23.6