– Dette er en god match, uttaler administrerende direktør i Hyperthermics, Erlend Haugsbø, i en melding fra selskapet. Han viser til at både Farvatn og Måsøval er engasjert i akvakultur og fiskeoppdrett.

– Oppdrettsnæringen satser stort på å bli grønnere, og våre løsninger bidrar blant annet til å omdanne fiskeslam til en verdifull ressurs, uttaler Haugsbø.

Nye og eksisterende investorer har gått inn med circa 45 millioner kroner i selskapet opplyser Haugsbø på direkte spørsmål fra IntraFish.

Hyperthermics’ teknologi er basert på bruk av hypertermofile bakterier til nedbryting av biomasse til biogass- og proteinproduksjon. Bakterienes høye arbeidstemperatur effektiviserer nedbrytingen og øker produksjonsanleggenes kapasitet. Hovedmarkedene er biogassprodusenter og fiskeoppdrettere.

– Klima, miljø og energi er svært aktuelle temaer. Vi har tro på Hyperthermics’ unike tilnærming når det gjelder å omdanne avfall til klimanøytral energi og proteiner, uttaler administrerende direktør i Farvatn Private Equity, Tore Hopen, i meldingen.

Etter emisjonen har Farvatn og Måsøval cirka 11 prosent av aksjene i Hyperthermics AS.

Det går ikke frem av meldingen hvor mye partene har punget ut med for investeringen.