Det opplyser partiet i en pressemelding onsdag. Partilaget i Nordland frykter at endringene som er foreslått kan føre til at lokale oppdrettere kommer til å forsvinne fra bransjen, og at det igjen kan gå hardt ut over distriktene.

– Flere har meldt en stor bekymring for skatteendringen til oss. Ikke bare fra næringen, men også fra vertskommuner, uttaler leder av næringskomiteen i Nordland fylkesting, Kim André Haugan Schei (Sp), i meldingen.

Formuesskatten
  • Skatteetaten fikk i vår oppdrag fra Finansdepartementet om å utarbeide en veileder for verdifastsettelse av havbrukstillatelser som legger følgende til grunn:
  • Verdiberegning av havbrukstillatelser gitt før 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet fra og med skatteåret 2022.
  • Verdiberegning av havbrukstillatelser ervervet etter 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet gjeldende fra og med skatteåret 2021.

Som kjent vedtok stortinget vedtok i fjor endringer i formuesbeskatningen av havbrukstillatelser, noe som har skapte mange reaksjoner i bransjen.

Blant annet har oppdretter Line Ellingsen på Skrova gått hardt ut mot endringen. Hun synes det er urimelig at eldre laksekonsesjoner skal skattlegges etter dagens markedsverdi.

Vi diskuterer dette med salg, børsnotering og å flytte selskapet til utlandet. Det er ingen hemmelighet det. Men det er ikke det vi ønsker, har Ellingsen tidligere uttalt til IntraFish.

Denne uken vil altså Nordland Sp forsøke å få med seg fylkestinget i Norland på en uttalelse hvor de ber Finansdepartementet om å ikke iverksette den nye ordningen for beregning av formuesskattegrunnlaget.

– De lokaleide havbruksselskapene langs kysten av Nordland er svært viktige for verdiskapingen, bolyst, vekst og sysselsetting i mange distriktskommuner. De nye skattereglene vil føre til at de børsnoterte selskapene, som ikke betaler formuesskatt, vil kunne få en stor konkurransefordel sammenlignet med de lokale aktørene. Dette kan føre til at stadig flere lokaleide selskap blir oppkjøpt av internasjonale selskap, uttaler Haugan Schei videre i meldingen. Han mener at det derfor trengs en utredning av saken før skatteendringen eventuelt blir innført.