Sesongen startet opp 4. mai. Totalt ble 2,34 millioner tonn, eller 84,06 prosent av kvoten, fisket, opplyser landets myndigheter.

Kvoten på 2,79 millioner tonn var 12 prosent høyere enn tilsvarende kvote i fjor.

Grunnet tøffe vinterforhold (Peru på den sydlige halvkule har vinter nå) og stengte havner var det lenge tvil om at hele kvoten ville bli fisket.

Fisket etter ansjoveta, som er en pelagisk fisk, er av stor betydning for fiskemel- og fiskeoljemarkedet globalt, da det meste av fisken males opp.