Det kommer fram i en melding fra Fiskeridirektoratet denne uken.

Resultatet skyldes økt salgspris for laks og regnbueørret 2021. Videre viser undersøkelsen at kostnadsnivået i næringen fortsetter å øke, går det fram av meldingen.

Om undersøkelsen

Tallene som presenteres er basert på 85,5 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 84,8 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret.

For mer detaljer viser Fiskeridirektoratet til rapporten Lønnsomhetsundersøkelser for laks og regnbueørret.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Beregningene Fiskeridirektoratet har gjort viser at oppdretterne (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt på 16,7 milliarder kroner i 2021. Fordelt utgjorde det 15,9 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, og 0,8 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon, skriver direktoratet.

Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2021-verdi.​​​ Foto: Graf Fiskeridirektoratet

Driftsmargin

Videre viser resultatene fra undersøkelsen en gjennomsnittlig driftsmargin per selskap på 18 prosent for selskapene med matfiskproduksjon og 10,4 prosent for selskapene med settefiskproduksjon i 2021.

Tallene viser en liten økning i gjennomsnittlig driftsmargin fra 17,1 prosent i 2020 til 18 prosent i 2021 for selskapene med matfiskproduksjon. Hos selskapene med settefiskproduksjon viser direktoratets beregninger en reduksjon i gjennomsnittlig driftsmargin fra 14,1 prosent i 2020 til 10,4 prosent i 2021 – altså økte kostnader.

Gjennomsnittlig sum kostnad per kilo produsert fisk (rund vekt) økte med 3,7 prosent fra kr 40,15 i 2020 til kr 41,65 i 2021, opplyser direktoratet og legger til at det ikke var en entydig utvikling i de ulike kostnadselementene fra 2020 til 2021. Noen kostnadselementer økte, mens andre gikk ned.

Salgspris per kilo solgt fisk

Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt laks økte med 2,5 prosent fra 2020 til 2021, til kr 48,38 i 2021. Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt regnbueørret var kr 44,94 i 2021, noe som er en økning på 5,8 prosent fra 2020.