Forrige uke var det mye fisk som skulle slaktes og prisene ble presset ned. Ifølge aktørene IntraFish har snakket med denne fredagen ser det ut til at bildet av marked og priser forblir det samme, med noe nedgang på enkelte størrelser.

– Det er fortsatt press på prisene på grunn av et høyt volum fisk, forteller en eksportør til IntraFish.

Eksportøren forteller at de likevel er fornøyd med kjøpene de har gjort hittil.

En annen eksportør IntraFish har snakket med forteller også at det fortsatt er høye volum av fisk som gjør at prisene presses ned.