Det fremgår av selskapets kvartalsrapport publisert tirsdag morgen. Konsernet har såkalt avvikende regnskapsår. Deres andre kvartal 2021 løper fra 1. januar til 31. mars. Omsetningen i