Det fremgår av en børsmelding torsdag ettermiddag.

Det er aksjonærene Nils Williksen as, Vite Invest as og Rodo Invest as som har krevd generalforsamlingen. Bak disse selskapene står tre ulike familier fra Rørvik helt nord i Trøndelag; Williksen, Bondø og Dolmen.

NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor), servicebåter og brønnbåter (gjennom 72%-eide Frøy). NTS er hovedeier i Norway Royal Salmon (NRS), som igjen er hovedeier i islandske Arctic Fish
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS med 37 prosent av aksjene
  • Salmar har sikret seg forhåndsaksept på over 50 prosent av aksjene i et bud som priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner

De tre aksjonærene ønsker å velge nye styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Hvem de ønsker, og hvorfor de ønsker endringer, opplyses ikke.

Forslagene vil i følge innkallelsen som ble publisert torsdag offentliggjøres «på eller rundt den 19. januar».

Uenighet?

På lille juleaften meldte NTS at de kom til å innkalle til denne generalforsamlingen. Ingen av partene ville da si noe offentlig om sine ønsker.

De tre Rørvik-familiene kontrollerer rundt 26,5 prosent av NTS, mens Frøya-mannen Helge Gåsø eier rundt 37,0 prosent.

Da NTS fusjonerte med Gåsø-rederiet Frøy i februar 2020 stemte Nils Williksen blankt på forslaget om fusjon ved en ekstraordinær generalforsamling.

NTS forsøkte tidligere i år å kjøpe Norway Royal Salmon (NRS), og endte opp med 68 prosent av aksjene. De to selskapene meldte i slutten av september om en «strategisk dialog om mulig sammenslåing».