– Selskapet har på samme måte som i 2019 hatt betydelige utfordringer med produksjonen også i 2020, noe som