Lakseselskapet Salmar eier 72,1 prosent av det børsnoterte rederiet Frøy, en aksjepost som «fulgte med på kjøpet» da Salmar kjøpte lakseselskapet NTS i fjor.

Aksjeposten er priset til rundt 4,1 milliarder kroner, gitt dagens børskurs i Frøy.

DNB Markets

Allerede før Salmar kjøpte NTS, var det spekulasjoner om at Salmar ville selge ut Frøy-aksjene dersom det lykkes med å få kontroll over NTS.

Drift av et rederi er ikke Salmars kjernevirksomhet, selv om selskapet for mange år tilbake hadde egne brønnbåter.