21. november 2022 ble det åpnet konkurs i selskapet Atlantic Seafood på Sunnmøre. Da var det ingen aktivitet i selskapet, som tidligere drev med foredling av laks.

Atlantic Seafood var et rent driftsselskap. Det leide lokaler av et eiendomsselskap, og leide utstyr av et investeringsselskap. I tillegg var det et annet selskap (i Litauen) som leverte HR-tjenester og kjørte lønn.

Selskapet hadde hatt rundt 200 ansatte, hovedsakelig fra Litauen.