Det går fram av en pressemelding fra selskapet onsdag.

– Etter en lang og grundig prosess er vi svært tilfredse med endelig å få denne avklaringen, slik at vi kan sette i gang drift og produksjon, uttaler konsernsjef og gründer Ola Kvalheim i meldingen. Dette vil ifølge ham skje umiddelbart etter sommeren.

– Denne tildelingen gir helt nødvendig forutsigbarhet for vår virksomhet og våre folk. Vi har mer enn 50 ansatte i Gadus, og inkludert samarbeidspartnere er det mer enn 75 mennesker, legger Kvalheim til.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA konsernsjef og gründer Ola Kvalheim i Gadus Group. konsernsjef og gründer Ola Kvalheim i Gadus Group. Foto: Gadus Group

Gadus Group er en helintegrert sjømatprodusent med aktivitet i sju kommuner fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord. Selskapet har etablert en omfattende produksjon i hele syklusen til fisken, samt foredling og salg.

– Våre foreløpige resultater og erfaringer er svært oppløftende, både på settefisk og i havbruk. Dette gir oss mye energi og sterk tro på at vi kan fortsette å vokse og videreutvikle vår virksomhet i tråd med planen i årene som kommer, uttaler Kvalheim videre i meldingen.

Lokaliteten på Vorpeneset vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte, og til høsten vil det settes ut fisk produsert ved selskapets egne yngel- og settefiskanlegg i Trøndelag og på Nordmøre.

– Vi er allerede i prosess med å tilsette 8 faste ansatte, 2 lærlinger og 3 ekstrahjelper. Ved full drift vil det være opp mot 15 ansatte ved anlegget, uttaler Seim.

Gadus Group

  • Gadus Group er en sjømatprodusent med aktivitet i hele syklusen fra klekkeri til ferdig foredlede torskeprodukter i Norge.
  • Selskapet ble etablert i 2020 med hovedkontor i Ålesund og består i dag av over 50 ansatte.
  • Gadus Group har aktivitet i 7 kommuner langs Norskekysten fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord.
  • Selskapet en plan om årlig produksjon av 30 000 tonn foredlede torskeprodukter innen 2025, med videre vekst fram mot 2050.