Rett før jul solgte Helge Gåsø alle NTS-aksjene sine for 3,51 milliarder kroner. Investoren fra Frøya eide 37 prosent av NTS, og var den største aksjonæren i selskapet som ble solgt til Salmar. Deler av NTS-pengene er nå investert i andre sjømataksjer notert ved Oslo Børs, viser en oppdatert oversikt fra investortjenesten Holdings.

I oversikten fremgår det blant annet at Gåsø nylig har kjøpt nær 1 million nye aksjer i Mowi, og at han nå har 2,3 millioner Mowi-aksjer, tilsvarende verdier for 407 millioner kroner.