I en melding til Oslo Børs opplyser Gåsø at han etter dagens handel har 4.715.300 aksjer i Frøy. Han går dermed over den såkalte flaggegrensen på 5,0 prosent, og har nå 5,46 prosent av aksjene i Frøy.

Det opplyses ikke til hvilke kurser aksjene er kjøpt, men gitt dagens aksjekurs i Frøy har Gåsø trolig betalt rundt 27 millioner kroner for aksjene han i dag kjøpte i Frøy.

Rederiet Frøy var tidligere Helge Gåsøs eget selskap. Da selskapet ble slått sammen med NTS, fikk Gåsø oppgjør i aksjer, og ble største aksjonær i NTS.

NTS er nå solgt til Salmar, som primært var interessert i selskapets lakseproduserende virksomhet, Salmonor og Norway Royal Salmon (NRS).

Salmar eier 72,1 prosent av Frøy, en aksjepost som prises til rundt 3,5 milliarder kroner.

Helge Gåsø fikk rundt 3,51 milliarder kroner da han solgte sine NTS-aksjer til Salmar. Som IntraFish nylig skrev, har han brukt noe av disse pengene til å kjøpe andre lakseaksjer ved Oslo Børs.

Tidligere i uken hadde han lakseaksjer for over 1,0 milliard kroner.

Intrafish har ikke fått tak i Helge Gåsø fredag ettermiddag.