- Dette var helt som ventet. Nå får vi arbeidsro, sier Nils Martin Williksen.

Fredag klokken 10 ble det for tredje gang på tre måneder gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i lakseselskapet NTS i Rørvik.

Kampen om kontroll over selskapet har allerede pågått for åpen scene i flere måneder, med en gruppering Rørvik-tilknyttede investorer på den ene siden, og Frøya-baserte Helge Gåsø og hans allierte på den andre siden.

Denne gangen var det tidligere NTS-styreleder Odd Reidar Øie og hans tre barn, som totalt har drøyt fem prosent av aksjene, som hadde krevd ekstraordinær generalforsamling.

Agendaen på generalforsamlingen var en gjennomgang av økonomien i NTS og dets datterselskaper, samt valg av nytt styre. Helge Gåsø, som eier 37 prosent av NTS, var foreslått som styreleder.

Vil unngå «billigsalg»

Øies motivasjon til å be om nytt styre i NTS, er at han ikke ønsker å selge selskapet på «billigsalg» til Salmar. Laksegiganten fra Frøya har lansert et bud for å kjøpe hele NTS, og har allerede sikret seg 50,1 prosent av aksjene.

Vidar Øie Nilsen, sønnen til Odd Reidar Øie, sa tidligere i uken til Intrafish at han mener at grupperingen anført av familiene Williksen, Dolmen og Bondø avbrøt en pågående budprosess da de valgte å selge aksjene sine til Salmar.

– Det høres høyst eventyrlig ut. Øie-familien har vært veldig fornøyd med aksjekursutviklingen i NTS, svarte Williksen.

Hvorvidt Øie og Nilsen ønsker å få opp kursen i budet, eller selge til andre enn Salmar, har de ikke sagt. De har derimot sagt at de mener at et aksjekjøp som familien Sivertsen gjorde fra Alfred Berg Kapitalforvaltning til en kurs på 125 kroner aksjen kan utløse tilbudsplikt.

Det vil si at grupperingen med Rørvik-baserte investorer må tilby seg å kjøpe alle aksjene i NTS til samme kurs, eller selge aksjene de kjøpte.

Saken om angivelig tilbudsplikt er til behandling hos Oslo Børs, som så langt ikke har konkludert.

Som ventet

At dagens styre fortsetter, var helt som ventet, gitt at grupperingen som skal selge aksjene sine til Salmar har 50,1 prosent. Endring av styret krever over 50 prosent tilslutning.

– Jeg er ikke kjent med noe som tilsier at det blir endring. Vi regner med at dagens styre blir sittende, sa styreleder Nils Martin Williksen tidligere denne uken.

Vidar Øie Nilsen mente derimot at de hadde en reell mulighet til å vinne frem med sitt krav.

– Det er det åpenbart, ellers hadde vi ikke innkalt til generalforsamlingen, sa Nilsen, som av «strategiske grunner» ikke ville utdype hvordan det skal ha gått til. Han avviste at de drev med «møteplageri».

Før generalforsamlingen hadde Øie flagget at han hadde aksjer og fullmakter tilsvarende 5,6 prosent, mens Are Brekk hadde aksjer og fullmakter tilsvarende 39,19 prosent. Det tilsier at Helge Gåsø hadde gitt sine fullmakter til Brekk. Totalt stemte Øie og Brekk dermed med 44,8 prosent av aksjekapitalen.

Protokollen viser at 47,5 prosent av fremmøtte aksjer stemte for det foreslåtte styret, mens 52,5 prosent ville beholde eksisterende styre.

Tror Salmar lykkes

Torsdag skjedde det ny utvikling i sakskomplekset, da den uavhengige delen av det tidligere styret i Norway Royal Salmon (NRS) krevde ekstraordinær generalforsamling i dette selskapet. De er fast bestemt på å gjennomføre salget av lakseselskapet Salmonor fra NTS til Norway Royal Salmon.

NTS eier 68 prosent av Norway Royal Salmon. I sitt bud på NTS har Salmar satt som et krav at denne transaksjonen ikke gjennomføres.

Analytiker Christian Olsen Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux tror at Salmar vil lykkes med sine planer om å overta NTS.

– Jeg stiller meg tvilende til at salget av Salmonor fra NTS til Norway Royal Salmon (NRS) kommer til å bli gjennomført, sa han til DN torsdag.

Nordby tror at det kan bli stanset av at Norway Royal Salmon (NRS) vil gjennomføre en kapitalinnhenting på 2,0 milliarder kroner for å finansiere oppkjøpet.

– Sannsynligvis blir dette forslaget stanset på generalforsamlingen i Norway Royal Salmon (NRS), hvor NTS har flertall, sier han.

Det var relativt stort oppmøte på fredagens generalforsamling, som ble avholdt i NTS' lokaler i Rørvik. Foto: NTS