Det er opp fra -16 millioner kroner samme periode i fjor, og bedre enn forventningene som ifølge Infront var på 438 millioner kroner.

Med et slaktevolum på 16.900 tonn i kvartalet, ga det selskapet et driftsresultat per kilo på 26,8 kroner.

- Oppdrettsvirksomheten leverte et godt resultat, drevet av høye priser, bedret biologi og bedre prisoppnåelse som følge av tett koordinering mellom oppdrett og salg. I Finnmark var påvirkningen fra vintersår betydelig lavere enn i fjor, noe som delvis ble motvirket av lavere slaktevekter og mye slakting tidlig i kvartalet da prisene var lavere, skriver Grieg Seafood i sin kvartalsrapport publisert fredag morgen.

Videre opplyser selskapet at det har bedret kostnadsnivå i British Columbia og god smoltproduksjon i Newfoundland. Her det det klart for første utsett i sjø i mai måned.

- Produksjonen i sjø går godt i alle regioner, med stabil overlevelse og kostnader i konsernet på 43,4 kroner kiloen, eller 41,9 kroner kiloen i den norske virksomheten, skriver selskapet.

Gjentar slaktevolum-anslag

Selskapet venter fortsatt å slakte 90.000 tonn laks i år. Det fordeler seg slik:

  • Rogaland 30.000 tonn
  • Finnmark: 38.000 tonn
  • British Columbia: 22.000 tonn

Selskapet skriver at økte kostnader på innsatsfaktorer, særlig fôr, vil føre til gradvis økte kostnader fra andre halvår.