– I tredje kvartal var Grieg Seafoods hovedprioritet å la ut fisken vokse og bygge biomasse. Som et resultat var slaktevolumet lavt, noe som førte til økte kostnader per kilo. Den operative ytelsen ble påvirket av en blanding av ulike biologiske utfordringer, inkludert Spiro i Finnmark, slakting på lavt vekter på grunn av tidligere ILA-utbrudd i Rogaland og sesongmessige biologiske problemstillinger i British Columbia. Dessverre reduserte disse arrangementene vår prisoppnåelse og inntjening, sier konsernsjef Andreas Kvame i en melding.

Grieg Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat på -86 millioner kroner i tredje kvartal 2023, mot 145 millioner kroner i samme kvartal året før.

– Jeg er ikke fornøyd med resultatene. Vi snur hver stein i regionene for å komme tilbake på sporet. Det er iverksatt avbøtende tiltak, som f.eks. vaksinasjonsprogrammer mot ILA og vintersår samt UV-filter for å hindre at Spiro kommer inn i vårt smoltanlegg. På grunn av den lange produksjonssyklusen av laksen tar det litt tid før vi ser effekten av tiltakene. Jeg er oppmuntret i forhold til at den underliggende biologien i Rogaland er god. I Finnmark er generasjonen av fisk overført til havet i løpet av 2023 ikke blitt påvirket av Spiro og presterer bra, uttaler Kvame videre i meldingen.

Ifølge estimater fra analytikere som følger selskapet tett, var det i tredje kvartal i år ventet en omsetning på 1.082 millioner kroner og et justert driftsresultat på -38 millioner kroner, meldte TDN Direkt forrige uke.

Grieg Seafood
 • Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021
 • I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland
 • Hovedkontoret ligger i Bergen
 • Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt 5 prosent

Tall delvis kjent

17. oktober publiserte Grieg Seafood en del nøkkeltall for kvartalet. I oppdateringen fremgikk det blant annet at slaktevolumene ble som følger:

 • Rogaland: 4.800 tonn
 • Finnmark: 1.300 tonn
 • British Columbia: 6.100 tonn

I tillegg ble det opplyst at produksjonskostnadene var 65,8 kr/kg i Rogaland, 83,8 kr/kg i Finnmark og 10,9 CAD/kg i British Columbia.

I Finnmark slet selskapet med sykdommen Spironucleus Salmonicida, mens det i Rogaland ble påvirket negativt av ILA.

Per Grieg er styreleder og største eier i Grieg Seafood. Foto: Robert Nedrejord

Totalt ble det slaktet 12.245 tonn i perioden - mot 22.923 tonn på samme tid i fjor, noe som gir en operasjonell EBIT per kilo på -7,0 kroner - mot 6,3 kroner på samme tid i fjor.

I dagens melding opplyser selskapet et forventet slaktevolum på 25.800 tonn i fjerde kvartal i år, og et totalt volum på 76.000 tonn (ned fra 78.000 tonn) i 2023, og økende til 85.000 tonn i 2024.

Fordelingen forventes slik:

 • Rogaland: 26,000 tonn
 • Finnmark: 27,000 tonn
 • BC: 18,000 tonn
 • Newfoundland: 5,000 tonn

Slakter i Øst-Canada og bygger nytt smoltanlegg

Grieg Seafood har virksomheten i Rogaland, Finnmark og British Columbia i Canada. Det er også i gang med å bygge opp en ny virksomhet øst i Canada, nærmere bestemt i Newfoundland.

30. oktober meldte selskapet at det hadde slaktet og pakket fisk der for første gang.

– Slaktingen av første generasjon fisk fra Newfoundland markerer en viktig milepæl for Grieg Seafood. Jeg er glad for å se at det er god fiskevelferd, og at den biologiske kontrollen har vært sterk, sa konsernsjef Andreas Kvame i en kommentar da.

Mandag kveld ble det kjent at Grieg bygger nytt smoltanlegg til 1,1 milliarder kroner i Lebesby.

Det nye anlegget skal produsere 3000 tonn med post-smolt fra 2026.