Så langt har Mattilsynet behandlet 14 av totalt 60 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst.

– Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for at oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kan kvalifisere for unntak fra et eventuelt nedtrekk i produksjonsområdet. I tillegg åpner unntaksordningen for vekst, heter det i Mattilsynets bakgrunnsartikkel om søknadene.

Fakta unntaksvekst
  • Oppdretts-Norge er inndelt i 13. produksjonsområder, der miljøindikatoren lakselus regulerer kapasitet.
  • Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet.
  • Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.
  • Ordningen gjennomføres ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.
  • Senere kommer forskrifter om kapasitetsøkning og frister for å søke.
  • Det er bare de som oppfyller kriteriene for unntak som da kan søke.
Kilde: Mattilsynet

For å unntas fra nedtrekk og/eller få tilbud om slik vekst, må man først kvalifisere seg.

Se listen nederst i denne saken

Av de 14 som har fått svar på sin søknad nå er det kun én av dem som har fått avslag: Emilsen Fisks søknad for lokaliteten Storbukta i produksjonsområde 7.

– Avslag kan påklages, opplyser Mattilsynet.

Lingalaks er blant dem som har fått flest godkjent-svar for lokaliteter hittil, og fått det for fire lokaliteter i produksjonsområde 3.

Søknadsfristen gikk ut 1. mars. Da var det kommet inn 60 søknader, og 19 selskaper sendte dokumentasjon for 44 lokaliteter.

– Enkelte av lokalitetene inngår i flere av søknadene, skriver Mattilsynet.