Han slår dermed hardt tilbake på uttalelsene fra Ola Kvalheim i Ode, som i forrige uke sa at tilgang på rogn og yngel er en flaksehals for torskeoppdrettsnæringen.

– Havlandet har investert over 200 millioner kroner i torsk de siste to årene. Vi har stamfisk- og yngelkapasitet til å levere hele året, og inntil 50 millioner yngel per år. Det vil kunne gi rundt 150.000 tonn slaktevekt med oppdrettstorsk, sier Hovland til Intrafish.

Til sammenligning ventes det en slakting på rundt 10.000