– Fishbase Group har et spennende potensial som vi ønsker å ta del i og utvikle fremover. Konsernets høye ambisjoner innen sjømatproduksjon er et godt tilskudd til vår portefølje, og vi ser frem til et produktivt samarbeid på Helgeland, sier investeringsdirektør Klaus Hatlebrekke i Frøy Kapital.

Fishbase Group på Dønna utenfor Sandnessjøen produserer i dag settefisk av torsk og laks i resirkuleringsanlegg på land. Bodø-selskapet Kapnord var tidligere hovedeier med nær halvparten, men blir nå vannet ut til en eierandel på 24 prosent mens Frøy Kapital får 51 prosent.