Helgeland Smolt er klar for byggingen av nytt smoltanlegg i Kilvika i Meløy kommune, Nordland.

Det går fram av en pressemelding fra Nova Sea fredag. Selskapet er en av eierne i Helgeland Smolt.

I løpet av sommeren settes spaden i jorda, og et nytt og moderne bygg skal etter planene levere den første smolten våren 2026.

Selskapet er nå i sluttforhandlinger med flere ulike entreprenører. I full drift vil anlegget generere 20 nye arbeidsplasser i Meløy går det fram av meldingen.

HELGELAND SMOLT

Eies av fire lakseprodusenter:

  • Nova Sea med nesten 74 prosent
  • Lovundlaks med døyt 16 prosent
  • Gifas med 5 prosent
  • Selsøyvik Havbruk med 5 prosent

– I dag er vi bare så utrolig glade og stolte over at vi igangsetter bygginga i Kilvika. For å kunne utvikle både oss som bedrift, få enda bedre fisk, og samtidig være en viktig samfunnsaktør i Salten og på Helgeland, er det helt vesentlig å få igangsatt dette prosjektet. Vi er glade for at eierne våre lar oss satse, og vi er utrolig stolte over hva vi skaper som selskap, uttaler Tor-Arne Gransjøen i Helgeland Smolt i pressemeldingen.

Intrafish omtalte i juni i fjor planene om å øke smoltproduksjonen. Den gang var det uavklart hvor en eventuell utbygging ville skje. Så kom smellen med grunnrenteskatt i laksenæringa, og prisjektet ble satt på vent.

Gransjøen peker blant annet på at utbyggingen nå vil skje på tross av grunnrenteskattens innføring, og sier det er to viktige årsaker til at selskapet setter i gang med bygging:

– For det første handler det om fiskehelse og biosikkerhet der målet vårt er å ha Norges friskeste fisk. Det begynner å bli trangt om plassen i de to anleggene vi allerede har, og fleksibiliteten et nytt anlegg gir oss, vil gi bedre vilkår for all smolt vi produserer. For det andre, handler det om å utvikle og sikre ei hel leverandørnæring, som har hatt tøffe tak siden oktober i fjor når grunnrenteforslaget ble lansert. Smoltanlegget i Kilvika var en av investeringene som ble satt på vent da grunnrenta kom. Nå setter vi bygginga i gang, til tross for grunnrenta, sier Gransjøen i meldingen.

Daglig leder Tor-Arne Gransjøen i Helgeland Smolt, her med smoltanlegget i Sundsfjorden i Gildeskål i Nordland i bakgrunnen. Nå kommer det nytt smoltanlegg i nabokommunen Meløy. Foto: Bent-Are Jensen

Også styreleder i selskapet, Tom Eirik Aasjord, kommenterer dette i en uttalelse i samme melding:

Vi har et ansvar for fisken vår og for leverandørene våre. Dette ansvaret er viktigere for oss enn grunnrenta, selv om investeringen er betydelig mer krevende å realisere enn før grunnrenten kom.

Bygget blir inndelt i 12 adskilte RAS systemer (resirkulerende akvakultursystem) med høyfokus på biosikkerhet og har en kapasitet til å produsere 10 mill. smolt a 600 gram går det fram avslutningsvis i meldingen.