For lakseoppdrettere og yrkesfiskere er Havservice AS på Frøya et kjent navn. Lokalene ligger på Espnes på Frøya, der Stian Espnes styrer butikken med seks ansatte. Han har vært daglig leder siden 2015.

– Faren min, Stig Espnes startet Havservice i 2006, da Refa la ned, forklarer Stian.

Refa AS hadde hovedkontor på Finnsnes i Troms, og hadde avdeling blant annet på Frøya, der de leide lokaler av Stig Espnes. Han jobbet også i bedriften da de gikk konkurs, og det var derfor naturlig å videreføre butikken og produksjonen.