Marginen regnes fra oppnådd pris per kilo levert til kunde fra slakteri (FOB). I snitt var den kroner 51,33 for 2021.

For hele den norske bransjen sammenlagt utgjorde dette et overskudd, det vil si resultatet før skatt, på 9,9 milliarder kroner, sa Lars Liabø i sitt trdisjonsrike «nyttårsforedrag» for nordnorske lakseprodusenter i Tromsø i ettermiddag. Han presiserte at dette er foreløpige tall.

Knappe 10 milliarder er under halvparten av toppåret som var 2016, ifølge IntraFishs arkiv.

Bortskjemt bransje

Han sammenlikner nettomarginen på kroner 7,20 i fjor mot rekordmarginen på drøyt 18,31 kroner per kilo i 2018.