Med en kurs på rundt 2,8 kroner, tilsvarer det en salgssum på rundt 5,9 millioner kroner.

Etter nedsalget har Tigerstaden Marine 2,2 millioner aksjer i Statt Torsk, viser en oppdatert aksjonæroversikt fra Oslo Market Solutions. Investeringsselskapet går dermed fra å være 9. største aksjonær, til å bli 14. største aksjonær.

Var hjørnestensinvestor

Skorstad var sammen med Kristian Lundkvist, Grunde Eriksen, Tor Dagfinn Veen, Ervik Havfiske og Ervik Capital såkalte hjørnesten-investorer da Sparebank 1 Markets og Danske Bank hentet inn 115 millioner kroner i frisk egenkapital til selskapet.

– Ketil Skorstad har satset knallhardt på kryptovaluta. Nå går han tungt inn i Statt Torsk, og skal på børs sammen med Kristian Lundkvist og Grunde Eriksen, skrev Finansavisen i slutten av mars.

Kapitalinnhentingen ble gjort til kurs 2,50 kroner. Tigerstaden har dermed trolig en realisert gevinst på rundt 600.000 kroner på aksjeposten.

66 prosent av pengene som ble hentet inn i emisjonen hadde 12 måneders bindingstid før de kunne selge aksjer. Av opptaksprospektet til selskapet er det ikke spesifisert hvilke investorer dette gjelder.

Tor Dagfinn Veen er nest største aksjonær i selskapet med 16,5 millioner aksjer (9,95 prosent). Største aksjonær er Nicolas Brun-Lie med 22,5 prosent.

Selskapet ble notert på Euronext Growth 21. april, og steg kort tid etter notering opp til rundt 3,3 kroner, før kursen falt tilbake og er blitt handlet på nivåer rundt 2,8 kroner. Det priser selskapets egenkapital til drøyt 450 millioner kroner.

Statt Torsk driver med torskeproduksjon i sjø i Vanylvsfjorden ved Statt. De er foreløpig i oppstarten, men har ambisjoner om å produsere 12.000 tonn per år innen 2024.

Voldberg har solgt Icelandic Salmon-aksjer

Ellers har investor Tore Aksel Voldberg solgt seg ned eller ut av det islandske lakseselskapet Icelandic Salmon (Arnarlax) siste uke.

Investeringsselskapet hans Skøien har falt ut fra listen over de 50 største aksjonærer. Tidligere lå de på 18. plass, noe som tilsvarer at de hadde rundt 250.000 aksjer.

Oslo Market Solutions opplyser ikke hvor mange aksjer Skøien har nå, men det er i alle fall under 21.070 aksjer som er innhavet til den som ligger på 50. plass.

Skøien har dermed solgt minst 230.000 aksjer siste uke. Med en kurs på rundt 115 kroner aksjen, tilsvarer det et aksjesalg på minst 26 millioner kroner.

Icelandic Salmon er Islands største lakseprodusent. Norske Salmar er hovedeier, med over 50 prosent av aksjene.