Oppdrettsselskapet, som Roger Hofseth eier sammen med japanske Yokohama Reito, produserer fisk i Storfjorden, har settefiskanlegg i Tafjord og slakteri i Ålesund. Det produserer hovedsakelig ørret (rundt 90 prosent), men også laks og settefisk.

Hofseth Aqua må ikke forveksles med Hofseth International som driver med foredling av laks, eller Hofseth Biocare, det børsnoterte selskapet som foredler avskjær fra lakseindustrien til ulike kosttilskudds-produkter, selv om selskapene er relaterte (for eksempel er Hofseth International deleier i Hofseth Aqua).

– Slaktevolumet i 2021 var på linje med budsjettert volum ved inngangen til året, og selskapet har hatt en god drift gjennom året, skriver styret i sin beretning.